Околна среда

Околна среда

Зелено мислене

Суровите материали стават все по-ценни и тяхното извличане става все по-комплексно и изискващо много ресурси. Ето защо ние трябва да се отнасяме възможно най-внимателно. Днес вече Виланд Електрик отговаря напълно на тези изисквания. Всички процеси и процедури, които се отнасят до околната среда, се подпомагат от ръководството. Зеленят принцип е водещ за Виланд – от производство и инсталация до приложенията – всичко се случва с основна цел да бъдат спестени възможно най-много ресурси. Екологично съвместими продукти, като gesis® щеспеселен конектор със snap-in технология и podis® CON гъвкава шина с пиърсинг контакт, са отличен пример за тази философия. Всяка от тези системи пести пространство и материали и може да бъде ползвана повторно.

Екологично производство

Фокусът на нашето производство е спестяване на ресурси и постигане на цялостна екологична съвместимост. Виланд разработва методи за използване на съществуващите сурови материали възможно на-пълно и рециклиране на всичко, което остава неизползвано.

Екологична защита и социална отговорност

В допълнение на стремежа за реализиране на икономическите цели, отговорното поведение към околната среда е неразделна част от нашата фирмена философия. Като международна компания, ние се ангажираме с екологични, социални и корпоративни отговорности. В израз на тази наша политика ние се присъединихме през 2008 г. към Глобалния договор на ООН и подкрепяме принципите на тази инициатива в рамките на нейните дейности, свързани с бизнеса.

През 1997 г. въведохме и системата за екологично управление ISO 14001 и EMAS. Това гарантира спазването на всички законови изисквания относно ползването на опасни вещества при изработката на продуктите ни, което е от изключителна важност за нас.

Изтегляния

> Corporate Sustainability 2015
> Banned and reportable substances
> IQ Net Certificate 14001
> Conflict Minerals

 
stenik

Уеб сайт от Stenik