Шинни системи за електрическо захранване - gesis® NRG

Шинни системи за електрическо захранване - gesis® NRG

Шините gesis® NRG функционират като централен доставчик. Контактът се осъществява чрез изолационно-проникваща технология на свързване. Възможни са 5 системи с различни напречни сечения, независимо от това дали искате да разпространявате енергия или сигнали. 

Плоска кабелна система 2x1.5 mm², KNX за контрол на сигнали
gesis® NRG

Плоска кабелна система 2x1.5 mm², KNX за контрол на сигнали

Плоска кабелна система 5x2.5 + 5x4 mm²
gesis® NRG

Плоска кабелна система 5x2.5 + 5x4 mm², захранване 250/400 V, 20 A, регулиранo напрежение 250 V, 20 A, регулиране на сигнала

Плоска кабелна система 5x10 mm²
gesis® NRG

Плоска кабелна система 5x10 mm², основни приложения 250/400 V, 50 A

Плоска кабелна система 5x16 mm²
gesis® NRG

Плоска каблна система 5x16 mm², основни приложения 250/400 V, 63 A, IP65

Комбинирана плоска кабелна система 5x2.5 mm²
gesis® NRG

Комбинирана плоска кабелна система 5x2.5 mm², основни приложения 250/400 V, 20 A и плоска кабелна система  2x1.5 mm², KNX за контрол на сигнали

 
Файлове за сваляне
> Tender Text gesis® NRG flat cable system
> gesis®NRG - Brochure (0661.1)
Техническа консултация - сградна инсталация и автоматизация
Тел.: +359 (2) 988 10 57
Имейл: office@wieland-electric.bg
stenik

Уеб сайт от Stenik