Цилиндрични конектори за индустрията - RST®

Цилиндрични конектори за индустрията - RST®

Независимо дали единични конектори или цяла система, целта на конекторите е те да осъществяват бърза и надеждна връзка. С RST® за разширения, периодична работа по поддръжката или подмяна на дефектно оборудване, оперативните прекъсвания са сведени до минимум. Така само с няколко основни компонента, сред които конектори, разпределителни устройства и кабели, могат да бъдат изградени сложни инсталации от разпределителното табло до всяка необходима точка. Това спестява както време, така и разходи.

rst MINI

RST16i3/2 (2-/3-полюсни)
RST® MINI

250V/400V, 16A

 
rst MINI 
RST16i5/4 (4-/5-полюсни)
RST® MINI

250V/400V, 16A

Видеоклип

 rst classic
RST20i3/2 - RST25i3 (2-/3-полюсни)
RST® CLASSIC

250V/400V, 20-32A

Видеоклип

 rst classic
RST20i5/4 - RST25i5 (4-/5-полюсни)
RST® CLASSIC

250V/400V, 20-25A

Видеоклип

 rst power
RST50i5/4 (4-/5-полюсни)
RST® POWER

250V/400V, 50A

Видеоклип

 
 
Файлове за сваляне
> RST® - Catalog 2016 (0690.1)
> Outdoor electrical installations (0693.1)
 
Технически консултации
Тел.: +359 (2) 988 10 57
Имейл: office@wieland-electric.bg
stenik

Уеб сайт от Stenik