Виланд Електрик – портрет на компанията

Виланд Електрик – портрет на компанията

За Виланд

Wieland Electric GmbH е средна по размер компания в сектора на електрическата и електронна промишленост. Централният офис на компанията се намира в Бамберг, Германия. Производството се осъществява в Германия, Чехия и Китай. От 1998 г. част от Wieland Holding е и STOCKO Contact GmbH & Co. KG.

През 2010 г. Виланд отбеляза и своята 100-годишнина. За всичките тези години компанията се утвърди като един от пионерите в областта на електрическите връзки. В международен план компанията е пазарен лидер в щепселовите инсталации за сгради, като има свои представителства и партньори в повече от 70 страни по света. В компанията към момента работят около 2200 служители.

Водещ приоритет за Виланд е предлагането на продукти и услуги са изграждането и експлоатацията на безопасните електрически връзки. И това е така от самото създаване на компанията. Качество и професионално отношение към клиентите и партньорите – това е, което отличава Виланд Електрик. 

 
Виланд по света

Със своите около 2200 служители по света, Виланд се чувства у дома навсякъде. Компанията има дъщерни дружества във Великобритания. Франция, Испания, Италия, Полша, Канада, САЩ, Китай, Белгия, Швейцария и Япония. Представители на компанията има и в други страни по света, което ни превръща в глобален лидер сред компаниите от нашата категория, като оставаме верни на своите традиции – производството да почти всички продукти си остава в Германия.

Млади и на повече от 100 години и пълни с енергия за иновации. 

Това е кредото на нашата компания. За Виланд Електрик корпоративната социална отговорност включва отговорно отношение към околната среда, прозиводството на високо технологични продукти, които да отговарят на всички екологични стандарти. За целта имаме въведена система за управление и контрол; инвестираме в оборудване, което ни предоставя възможност да произвеждане съгласно всички еко норми. По този начин успяваме да предложим на нашите клиенти иновативни системни решения в синхрон със нашата визия за една по-добра, по-чиста и устойчива среда на живот. Ангажираността ни в глобален мащаб и отговорностите ни в локален са еднакво важни за Виланд Електрик.

В съгласие с нашето мото „Контактите са зелени“ ние произвеждаме висококачествени ел. връзки. Като семейна компания с над 100-годишна история, традициите и иновациите вървят ръка за ръка. Ние се чувстваме задължени към нашите служители, клиенти и бъдещите поколения. Поведението ни се основава, от една страна, изцяло на традиционните ценности, а от друга, на най-високо съзнание за отговорност в контекста на съвременните изисквания: екология и икономика в нашата копания са неразривно свързани помежду си по един идеален начин; ние прилагаме устойчиво управление."

Dr. Oliver Eitrich,

Изпълнителен директор на Wieland Electric GmbH

 

 

stenik

Уеб сайт от Stenik