Визия, мисия и ценности

Визия, мисия и ценности

 

vision

Визия

Ние създаваме енергията в света на бъдещето чрез интелигентни технологии на свързване и иновативна електроника - лесно, бързо и безопасно.

 



 

mission

Мисия

Ние, служителите на Виланд, вдъхновяваме нашите клиенти чрез иновации, качество и бързина. Съобразени решения и отличното обслужване позволяват на клиентите ни да се фокусират върху основния си бизнес. С присъствието ни в страни по целия свят ние винаги сме близо до нашите клиенти. Финансово отговорните ни действия създават сигурност, общност и възможности за нашите клиенти, за нашите бизнес партньори, както и за самите нас и нашите съдружници. 


values
Ценности

Фирмените ценности на Виланд са фундаментални за всички наши действия. Те определят стандартите ни за общуване със служителите, клиентите и бизнес партньорите ни. 

Идентичност

Ние сме финансово независима семейна компания с централен офис в гр. Бамберг, Германия. От създаването на компанията през 1910 г. ние сме пионер в областта на сигурните електрически връзки.

Ценности

ие сме отговорни, предприемчиви и ориентирани към клиентите. Отборният дух, надеждността, общото доверие и уважение определят нашата работа заедно. Откритата комуникация е в подкрепа на иновативността и креативността. Ние създаваме възможности за нови начини на мислен и се стремим към непрекъснато усъвършенстване. 

Култура

Ние се отнасяме честно и справедливо както помежду си вътре в компанията, така и с нашите бизнес партньори. Ценим културното разнообразие. Откриваме перспективи и възможности за развитие за нашите служители. 

Отговорност

Ние приемаме много сериозно нашата отговорност за постигането на устойчив растеж и дългосрочна рентабилност. Това гарантира автономността и бъдещето на нашата компания. Отговорното управление на хората и околната среда е неразделна част от нашия бизнес. Спазването на законовите разпоредби и насоки също е определящо за нас.. Ние прилагаме активно социално отговорната ни политика; ангажираме се със социални и хуманитарни въпроси и насърчаваме културата, образованието и спорта.

stenik

Уеб сайт от Stenik